potvrzení o plnoletosti
JE MI VÍCE NEŽ 18?

ano ne

Úvod DOTAčNí PROGRAM EU

Dotační program EU

 

Předmětem projektu bylo pořízení strojového vybavení. Konkrétně se jedná o tunelový rosič HARDI Zaturn plus OP55 se zpětným zachytáváním postřikové kapaliny a dále zvedač letorostů KMS Rinklin DL 3000H .

Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení podniku. Dalším cílem je dosáhnout snížení nákladů na jednotku při produkci vinných hroznů.