potvrzení o plnoletosti
JE MI VÍCE NEŽ 18?

ano ne

Úvod VINIčNí TRATě VINIčNí TRAť VALTICKá

Viniční trať Valtická

vinařská obec Mikulov, vinařská podoblast Mikulovská

Tato trať se nachází jihovýchodně od města Mikulov na mírném svahu, v nadmořské výšce od 200 do 240 m.n.m. Svažitost této trati se pohybuje od 5 do 15 % a expozice je jižní až jihozápadní. Hrozny zde těží, především v pozdním létě a v průběhu celého podzimu, z dlouhého oslunění v odpoledních a večerních hodinách. Vinice na této trati rostou na převážně těžších hlinitých půdách, které vznikly na hlubších vrstvách spraší a vápenitých jílů. Kamenité a vápencové podloží dává této lokalitě předpoklad pro vysoký obsah aromatických složek především u bílých vín.

Odrůdy: RR, RV

Výsadba v roce 2003